Product details

Moulin Rouge

Price: Contact
CODE: MLR
Made in: Brazil Use for: Interior/Exterior Specifications Weight per unit of volume(kg/cm3): 935
Bending Strength(kg/cm3):125
Compressive Strength(kg/cm3): 940
Moisture Absorption(%): 0,013


Product Description

Quartzit là một loại đá biến chất từ cát kết thạch anh. Cát kết bị biến thành quartzit bởi nhiệt và áp suất thường liên quan tới nén ép kiến tạo trong các đai kiến tạo sơn. Quartzit tinh khiết thường có màu xám, quartzit thường có nhiều sắc khác nhau của màu hồng, đỏ do sự thay đổi hàm lượng ôxít sắt.
Khi cát kết bị biến chất thành quartzit, các hạt thạch anh tái kết tinh cùng với vật liệu gắn kết có trước để tạo thành cấu trúc khảm phối hợp của tinh thể thạch anh. Hầu hết hoặc tất cả các kết cấu nguyên thủy và cấu trúc trầm tích của cát kết đều không được giữ lại khi bị biến chất. Một lượng nhỏ vật liệu gắn kết trước kia như ôxít sắt, cacbonat và sét thường di chuyển trong quá trình tái kết tinh và biến chất. Điều này làm cho các vết sọc và thấu kính hình thành trong quartzit.


Other product

Menu

Latest news

Video

Facebook

Online support