Tuyển dụng Tải mẫu tin tuyển dụng

Tìm kiếm việc làm:
STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng
1Chỉ huy trưởng1HCM - Hà Nội - Phú Quốc7/7/2017
2Kế toán công trình / Kế toán thanh toán1Hồ Chí Minh7/7/2017
3Nhân viên kinh doanh5HCM - Hà Nội7/7/2017
4Nhân viên Marketing1Hồ Chí Minh7/7/2017
5Giám sát an toàn lao động công trình1Hồ Chí Minh7/7/2017